یزدفردا: مدیرکل هواشناسی کرمان گفت: با توجه به وسعت کشاورزی جنوب استان، واقعیت کمبود ایستگاه های هواشناسی در این منطقه وجود دارد و این تعداد ایستگاه نیاز کشاورزان را رفع نمی کند.

به گزارش یزدفردا: محسن عراقی‌زاده افزود: چون تجهیزات ایستگاه‌ها خارجی و گران قیمت است برای افزایش ایستگاه‌ها مشکل منابع مالی داریم.

وی ادامه داد: بنابراین فرمانداران کمک کنند تا از منابع مختلف داخل شهرستان ها، بخش خصوصی یا معادن برای افزایش ایستگاه‌های هواشناسی اقدام و برنامه ریزی شود.

این مسئول یادآور شد: در شمال استان کرمان هفت ایستگاه با کمک یکی از معادن احداث شده است.

عراقی‌زاده همچنین ایجاد اداره کل هواشناسی جنوب کرمان را در توسعه خدمات هواشناسی این منطقه تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: سازمان هواشناسی موافق ایجاد اداره کل جنوب کرمان است اما مشکل فعلا مربوط به سازمان استخدامی است و انتظار می‌رود نمایندگان کمک کنند این مجوز از سازمان استخدامی گرفته شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمان گفت: در شهرستان های کهنوج، جیرفت، فاریاب، رودبارجنوب و قلعه گنج ایستگاه‌های هواشناسی وجود دارد.

وی با بیان اینکه سه ایستگاه هواشناسی در جیرفت وجود دارد اضافه کرد: تجهیزات مربوط به ارتقای ایستگاه فرودگاه جیرفت با ١۵ میلیارد ریال هزینه خریداری شده و تا آخر سال نصب می شود.

وی با بیان اینکه ساختمان ایستگاه میانده جیرفت نیز ساخته می‌شود ادامه داد: ایستگاه‌های فاریاب، رودبارجنوب و قلعه گنج خودکار و نیازمند نیروی انسانی است که تنها در ایستگاه‌های کهنوج و جیرفت نیروی انسانی حضور دارد.

عراقی‌زاده بیان کرد: ایستگاه های خودکار، فقط هفت یا هشت پارامتر هواشناسی شامل، سمت و سرعت باد، فشار، رطوبت، دما، باران و دمای خاک را اعلام می‌کند.

به دلیل کمبود ایستگاه‌های هواشناسی کشاورزان در جنوب کرمان با مشکلاتی به ویژه در خسارات ناشی از پدیده های جوی مواجه هستند، این درحالی است که در دریافت خسارت از بیمه نیز با مشکلات زیادی دیگری دست به گریبان هستند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا