رئیس دانشگاه علمی و‌کاربردی یزد در دومین رویداد ملی استارت آپ صنعت محصولات کنجدی در اردکان گفت: صنعت محصولات کنجدی بدون هیچ‌مشکل زیست محیطی، صنعتی سبز و اشتغالزا در استان یزد است.

محمدصالح احمدیدر گفتگو با خبرنگار یزدفردا؛  اظهار داشت: صنعت محصولات کنجدی یکی از صنایع اشتغال زا برای استان یزد به ویژه شهر اردکان است.
رئیس دانشگاه علمی و کاربردی یزد عنوان کرد: صنعت محصولات کنجدی صنعتی سبز است که بر خلاف دیگر صنایع مانند فولاد، شیشه و... آلودگی زیست محیطی ندارد.
وی با اشاره به برگزاری دومین استارت آپ ملی در اردکان ،بیان کرد: استارت آپ پدیده ای نوظهور است که با ترغیب و ایجاد انگیزه در تولید کنندگان سنتی بازار جدیدی را ایجاد میکند.
احمدی ادامه داد: تولیدکنندگان محصولات سنتی اگر به فکر نو آوری و تغییز ذائقه نباشند، بازار خود را از دست داده و تولیدکنندگان صنعتی جایگزین آنها خواهند شد.
رئیس دانشگاه علمی و کاربردی یزد از استارت آپ به عنوان موتور محرک تغییر در سیستم تولیدات یاد کرد و خاطر نشان شد: این پدیده نو ظهور در ایران توانسته به سرعت تغییراتی را در روند تولیدات ایجاد کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارزش غذایی محصولات کنجدی گفت: این محصول به ذات خود ارزشمند و از لحاظ ذائقه مورد پسند مردم است و با استفاده از این ظرفیت میتوان به صورت جدی تری راه توسعه را دنبال کرد.
همچنین  احمدی در بخش دیگری از سخنان خود هماهنگ کردن تولید کنندگان محصولات کنجدی به صورت واحد را وظیفه خوشه های صنعتی دانست و یاد آور شد: در این راستا استارت آپ ها میتوانند با ایده های مطرح شده تولید کنندگان را با یکدیگر هماهنگ کند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا