یزدفردا :شنیده ها حکایت از  حضور محمدرضا دشتی اردکانی به کارزار انتخابات مجلس آینده دارد .
همین شنیده ها حاکی از آن است که  محمد رضا دشتی اردکانی با چراغ سبز برخی معتمدین و افراد صاحب منصب قصد حضور دوباره در انتخابات را دارد.
 در حالی که برخی گمانه زنی ها از عدم حضور محمدرضا تابش یا عدم اقبال به وی حکایت دارد محمد رضا دشتی اردکانی که سابقه شکست در مقابل تابش را در کارنامه خود دارد عزم خود برای محکی دوباره در این عرصه را جزم کرده است.
محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی کشور را بر عهده دارد و از اصولگرایان می باشدو در اکثر دوره ها برای حضور یک حرکت هایی را داشته است که اکثر آنها نا کام بوده است و عده ای هم اعتقاد دارند دشتی پس از اعلام حضور در انتخابات به نوعی در مذاکرات پشت پرده به یکباره غیبش خواهد زد ،باید دید این دوره دشتی همانند دوره های قبل برای حضور جدی است یا نه!!

البته تحلیگران حضور دشتی را برای تابش نه تنها رقیب نمی دانند بلکه رفیقی می دانند در تمام دوره ها در بی رقیب بودن تابش نقش مثبتی را  داشته است .

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا