یزدفردا:سرپرست شهرداری اشکذر با بیان اینکه آسفالت 22 هزار متر مربع از آسفالت بلوارهای شهرک صنعتی نیکو اشکذر در سال جدید در دستور کار این شهرداری قرار گرفته است، گفت: عملیات اجرای این پروژه با مشارکت اداره راه و شهرسازی استان در تامین قیر و اجرا توسط شهرداری اشکذر صورت خواهد گرفت.

احمدعلی دهقان منشادی افزود: بالغ بر 2 میلیارد تومان جهت اجرای 5 کیلومتر از آسفالت بلوارهای شهرک صنعتی نیکو هزینه خواهد شد که امید است تا پایان شهریور ماه عملیاتی گردد.

 وی با بیان اینکه عملیات آسفالت شهرک از باند دوم بلوار رویان غربی آغاز شده است، ادامه داد: تاکنون 5700 متر مربع از مساحت پروژه با حجم آسفالت 670 تن اجرایی شده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا