با حکم محمدعلی طالبی استاندار یزد، سیدهادی حسینی به سمت شهردار مجومرد منصوب شد.

یزدفردا: متن حکم استاندار یزد به شرح زیر است: به استناد تبصره ذیل ماده ۵ دستورالعمل نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شورای اسلامی شهر به موجب این حکم از تاریخ صدور برای مدت قانونی به سمت شهردار مجومرد منصوب می‌شو‌ید.
انتظار می‌رود در جهت نیل به الگوی ایرانی- اسلامیشهر، همه تلاش خود را در چارچوب سیاست‌های کلی نظام، مصر‌وف آبادانی آن دیار در حوزه‌های مختلف عمرانی، اجتماعی و فرهنگی نمایید.
بد‌یهی است در این مسیر، جلب مشارکت مردم، همکاری و تعامل با مسئولان محلی و دستگاه‌های ذیربط استانی و نیز حفظ و حراست از اموال عمومی، تقویت پاسخگویی و ارتقا شفافیت در فعالیت‌های شهرداری مورد تاکید اینجانب می‌باشد.
توفیق جنابعالی را در ایفای مسئولیت‌های محوله با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی از پروردگار متعال خواهانم.
گفتنی است مجومرد، تیرماه امسال با تایید هیات وزیران به عنوان بیست و دومین شهر استان یزد شناخته شد.
مجومرد (رضوانشهر) در مرکز شهرستان اشکذر و بخش مرکزی این شهرستان قرار گرفته است.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا