ساختمان اداره پست شهرستان اشکذر با پیگیری‌های صورت گرفته در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

یزدفردا: مدیر کل پست استان یزد در بازدید از روند تکمیل این طرح با بیان اینکه مناقصه آغاز به کار این طرح در سال ۹۷ سه بار برگزار شده است، گفت: در سومین دوره مناقصه پیمانکار مربوطه انتخاب و در فروردین ۹۸ با پیمانکار مذکور برای شروع کار انعقاد قرارداد صورت گرفت.

رحمانی پور افزود: با توجه به اینکه تامین اعتبار طرح از محل اعتبارات ملی و شرکت ملی پست ایران صورت می‌گرفت، عدم تامین مالی طرح باعث شد تا طرح علی رغم اینکه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی را به دنبال داشت متوقف شود.

وی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در سطح کشور و با مساعدت‌های شهرستان این ساختمان در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیر کل پست استان یزد افزود: اتمام ساختمان نیمه تمام ادارات از جمله ساختمان اداره پست باید به عنوان یکی از اولویت‌های عمرانی در شهرستان اشکذر مورد توجه قرار گیرد.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا