همزمان با اواسط شهریور ماه برداشت روناس توسط کشاورزان در شهرستان بافق آغاز می شود.

یزد فردا: کشت روناس در بافق از اواسط اسفندماه شروع شده و تا اواخر اردیبهشت ادامه دارد. بعد از کاشت این گیاه آبیاری آن به مدت ۴ ماه به صورت ۱۲ روز یکبار است و از ماه پنجم هر ماه یکبار آبیاری می شود.

روناس بعد از سه سال به بار می نشیند و برداشت آن از اواسط شهریور ماه تا اوایل مهرماه ادامه خواهد داشت.

متاسفانه با توجه با اینکه فرآوری این محصول در بافق انجام نمی شود کشاورزان میبایست محصول خود را با قیمت غیرواقعی به واسطه ها بفروشند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا