یزدفردا"رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حذف میکروبهای حاضر در جامعه مدیریتی کشور در گرو همکاری قوای سه گانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سازمان بازرسی استان مرکزی افزود: قریب به اتفاق مدیران فعال در دستگاه های اجرایی کشور مدیرانی پاکدست و معتقدند و تعداد اندک افرادی که چون میکروب در این جامعه حضور دارند باید با همکاری قوای سه گانه کشور از فعالیت در عرصه مدیریتی کشور حذف شوند.

وی ادامه داد: اگر دستگاه قضایی مدیری را به علت تخلفات اداری و ... دستگیر می کند نباید کسی با تحت فشار قرار دادن دستگاه قضا در راستای آزادی این افراد تلاشی کند.

رئیس کل سازمان بازرسی کشور در ادامه با تشریح وظایف بازرسی کل کشور گفت: این سازمان با فعالیت در حوزه نظارت و بازرسی زیر نظر قوه قضائیه تلاش می کند تا از تخلفات اداری و ...در کشور جلوگیری کند.

سراج با اشاره به حساسیت وظایف کاری سازمان بازرسی کشور گفت: با توجه به جایگاه مهم و حساس سازمان بازرسی کل کشور و سختگیری در انتصاب مدیران ارشد این سازمان که باید از رتبه 11 و 10 قضایی کشور باشند انتخاب مدیران استانی این سازمان نیز با توجه به جمیع شرایط حاکم با شرایط خاص و از بین قضات عالی رتبه کشور صورت می گیرد.

ایجاد سامانه رسیدگی به شکایات مردمی

وی با بیان این که نظارت بر حسن جریان امور کشور از وظایف اصلی سازمان بازرسی کل کشور است گفت: این سازمان بر اجرای صحیح قانون در دستگاه های اداری کشور نظارت می کند و در تلاش است با بازرسی های مستمر و برنامه ای، بازرسی های فوق العاده  و بازرسی های موردی به ماموریت خود جامه  عمل ببخشد.

رئیس کل سازمان بازرسی کشور با اشاره به ایجاد سامانه رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص فعالیت دستگاه های اجرایی گفت: براساس قانون ارتقا سلامت اداری کشور کلیه سازمانها و دستگاه های اجرایی موظف به ایجاد سامانه ای برای وصول شکایات و اعلام نتیجه حاصل از آن ظرف مدت یک ماه هستند.

سراج در ادامه به تشریح برنامه های کاری خود در سازمان بازرسی کشور پرداخت و گفت: اجرای برنامه های نظارتی، نقطه زنی های بازرسی، افزایش بعد نظارتی سازمان با انجام بازرسی های هدفمند از جمله این برنامه هاست که با جدیت دنبال می شوند.

وی با بیان این که نظارت بر