(دکتر رضا امراللهي) رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی

از روزي که آقاي دکتر محسن فخري‌زاده شهيد شده، دوستان و آشنايان خبرنگاران و خيلي از علاقمندان ايشان دنبال شناخت بيشتري از اين شهيد هستند که بايد زحمات ايشان توسط دوستانشان بيشتر بازگو شود.
1- جناب آقاي دکتر فخري‌زاده هيچگاه با سازمان انرژي اتمي ايران چه در زمان مسئوليت اينجانب و چه بعدها رابطه کاري نداشتند و غبطه مي‌خورم که چرا افتخار همکاري با ايشان را نداشته‌ام. کما اينکه خيلي از دانشمندان و به ويژه دکتر فيزيکدانان کشورمان هم هيچگاه همکار سازمان انرژي اتمي نبوده‌اند.
2- ايشان تا آنجا که من اطلاع دارم از اوايل جنگ تحميلي در سپاه پاسداران و در بخش شيميايي – ميکروبي – هسته‌اي که يک بخش پدافندي است مشغول به کار بوده، از پايه‌گذاران اين بخش در کشور بوده‌اند.
3- به دليل آشنايي ايشان با مسائل پدافندي در کشور از روز اول همه‌گيري کرونا، دنبال تهيه و توليد و ساخت کيت‌هاي تشخيصي کرونا بوده‌اند که اين زحمات نبايد در کشور مغفول بماند و همه بايد بدانند که آقاي دکتر فخري‌زاده از پيشتازان پدافند در مقابل کرونا در کشور بوده‌اند که کيت‌هاي تشخيصي يادگاري از ايشان است.
4- از ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه بي‌بي‌سي و عمده خبرگزاري‌هاي عربي به محض شنيدن خبر مجروح شدن ايشان، گويا منتظر بودند و بي‌وقفه شروع به پخش برنامه‌هاي ويژه جهت‌دار کردند که به نظر اينجانب عمده کار آنها اسلام‌‌هراسي و ايران‌هراسي بود که هر لحظه آن را با آب و تاب فراوان پخش مي‌کردند، درحالي که آقاي دکتر فخري‌زاده در صف اول مبارزه با آفت کرونا ايستاده و همه دقت خود را صرف اين کار کرده بود. شايسته است راه ايشان ادامه يافته دنيا بايد بداند که هزاران نفر از تحصيل‌کردگان کشورمان راه ايشان را ادامه خواهند داد.
به سهم خود به همه مردم کشورمان و مخصوصاً خانواده محترم فخري‌زاده تبريک و تسليت عرض نموده، جنايتکاران به ويژه اسرائيل و آمريکا بدانند از هر دانه‌اي صدها جوانه سبز خواهد شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا