تئاتر یزد در گفتگو با عباس ملازینلی هنرمند تئاتر یزد


یزدفردا "هنرمند تئاتر یزد گفت: اردیبهشت‌ تئاتر همایشی برا همفكری هنرمندان تئاتر است و بهانه‌ای مطلوب است برای این‌كه بچه‌های تئاتر سالی یك بار دور هم جمع شوند.
عباس ملازینلی با بیان این جملات برگزاری اردیبهشت‌ تئاتر را كار ارزنده‌ای توصیف كرد و ادامه داد: امیدوارم در كنار برگزاری مراسم رسمی، نشستی تحلیلی و آسیب‌شناسانه برگزار شود تا برنامه‌هایی كه برای تئاتر در یك ساله گذشته داشته‌ایم را بررسی كنیم و به دنبال آن برنامه‌هایی تكمیلی برای آینده ارائه دهیم.

این هنرمند یزدی هنر تئاتر را تنها هنری دانست كه یك روز جهانی تعریف شده دارد و اضافه كرد: این‌كه ما این روز جهانی را به دلیل تعطیلات نوروز در ماه اول سال كه ماه رویش و زایش است نادیده می‌گیرم، دلیل موجهی ندارد. این درحالی است كه وقتی ما مراسم اردیبهشت تئاتر را به این گستردگی، در یك روز برگزار می‌كنیم عده‌ای كه آگاهی ندارند تصور می‌كنند این روز یك روز معمولی یا یك روز ملی است.

ملازینلی با دعوت به تامل در نامگذاری یك روز جهانی به نام تئاتر، گفت: من اعتقاد دارم چون هنر تئاتر یك هنر مادر و پوینده است، ما یك روز جهانی را به نام این هنر داریم. اگر این مهم توسط متولیان هنر تئاتر در كشور ما جدی گرفته شود توجه بیشتر مسوولان عالی رتبه را به هنر تئاتر به دنبال خواهد داشت.

این نویسنده و كارگردان تئاتر تقدیر از ارگان‌ها و نهادهای خصوصی و دولتی حامی تئاتر را حركت مثبتی ارزیابی كرد و ادامه داد: ما باید انگیزش قوی‌تری برای ادامه‌ی این حمایت‌ها در نظر بگیریم. تقدیر مركز هنرهای نمایشی یا ادارات كل ارشاد استان‌ها، می‌تواند به مرادوات معمول بین ارگان‌ها تعبیر شود درحالی كه اگر این تقدیر‌ها در یك جشن ملی با حضور رییس‌جمهور یا مقام وزارت صورت بگیرد، انگیزه ی قوی‌تری را برای ادامه‌ی حمایت‌های نهادهای دیگر غیر از ارشاد ایجاد خواهد كرد.

ملازینلی با اشاره به سه عنصر ساختاری مدیریت یعنی منابع انسانی، امكانات و تجهیزات و منابع مالی، پویایی هنر تئاتر را منوط به توجه به این سه عنصر دانست و اضافه كرد: با توجه به رویكرد فرهنگی دولت یك اراده‌ی ملی لازم است تا با نگاهی جدید، این سه عنصر را در هنر تئاتر تقویت كنیم تا اگر خواهان گسترش تئاتر هستیم ثمرات آن را ببینیم.
وی كمبود مراودات بین انجمن‌های هنرهای نمایشی را در سراسر كشور دلیل اختلاف فاحس استان‌ها از حیث پیشرفت هنر تئاتر دانست و گفت: ما پیشنهاد دادیم كه مركز هنرهای نمایشی سایت مشخصی را برای برنامه‌های استان‌ها در نظر بگیرد تا تمام مراكز از برنامه‌های یكدیگر با خبر باشند و تفاوت سطح بین آنها كمرنگ شود.

این هنرمند تئاتر یزد در پایان با اظهار تاسف از كمبود منابع مالی برای تئاتر استان‌ها گفت: چرا باید بودجه‌ی سالانه یك استان نسبت به یك نمایش در تهران كمتر باشد؟ من توجیه مسوولان را دراین ارتباط قبول نمی‌كنم. كدام یك از هنرمندانی كه در پایتخت مشغول فعالیت هستند تهرانی‌الاصل بوده‌اند؟ باید قبول كنیم كه تئاتر در شهرستان‌ها رویش و زایش بهتری دارد و باید به همان نسبت بودجه دراختیار هنرمندان شهرستانی قرار دهیم.

یزدفردا


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا