عباس ملازینلی رییس انجمن نمایش یزد از تمامی سمتهای خود در حوزه تئاتر استعفا داد.

يزدفردا :هرچند انجمن نمايش يزد با تمام ادعا هائي كه دارند تا كنون حاضر به انعكاس اخبار خود در يزدفردا نشده و حتي ما را به رسميت هم نشناخته اند ولي بر حسب رسالت خبري و رسانه اي تاكنون نسبت به انتشار اخبار انجمن اهتمام ورزيده ايم .

متن استعفاء اقاي عباس ملازينلي به شرح زير است

 

فذکر انما انت مذکر - لست علیهم بمسیطر

مجمع عمومی و اعضای محترم انجمن نمایش یزد

سلام علیکم

با احترام و با سپاس از حسن نظر و احترام ویژه به رای شما عزیزان هنرمند در این برهه کنونی و با توجه به جمیع شرایط پیش آمده از تمامی سمتهای خود در مجموعه نمایش یزد و استان استعفا می دهم. سمتهای یاد شده عبارتند از :

- عضویت در هیئت امنا و ریاست انجمن نمایش یزد

- عضویت در هیئت امنا و نایب رییسی انجمن نمایش استان یزد

- عضویت در هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی مسکن کیان هنرمندان نمایش یزد

- عضویت در هیئت رییسه کانون کارگردانان یزد

- عضویت در کمیته تئاتر کودک و نوجوان یزد

در آینده ای نزدیک این دلایل را به صورت مشروح - مبسوط و مکتوب به عنوان سندی منتشر خواهم کرد تا ضمن استحضار شما عزیزان از چرایی این استعفا - این مهم در سوابق و تاریخ مجموعه نمایش استان باقی بماند.

باشد که این عمل موجب رضایت خداوند مهربان و رستگاری اینجانب باشد.

از همه هنرمندان - دوستان و همکارانم در انجمن نمایش و خانه نمایش و سایر هنرمندان نمایش استان مصرانه طلب حلالیت کرده و صمیمانه آرزوی بهروزی - موفقیت و شادکامی تک تک ایشان و قلبا آرزوی سربلندی - پویایی و پیشرفت تئاتر استان را دارم.

والسلام علی من یخدم الحق لذات الحق

عباس ملازینلی

منبع :وبلاك انجمن نمايش يزد

يزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا