یزدفردا: مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی میبد برگزار شد و با قدردانی از سرهنگ سید محمد طاها موسوی ، سرهنگ نبی پور به عنوان فرمانده ناجا در میبد معرفی شد.

سرهنگ سید محمد طاهر موسوی در مرداد ماه سال ۹۴ به سمت به سمت فرماندهی انتظامی میبد انتخاب شد و به مدت پنج سال در این سمت به خدمت رسانی به مردم میبد پرداخت.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا