به گزارش خبرنگار انتخاباتی یزدفردا:دکتر حسین ابرقویی رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ،نامزد مجلس دهم در بزرگترین حوزه انتخابیه کشور شد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا