ابوالفضل ابویی مهریز

مراسم تجلیل ریاست دانشگاه پیام نور شهرستان مهریزاز  خبرنگاران این شهرستان برگزار شد.

دکتر فلاح پور ریاست دانشگاه پیام نور شهرستان مهریز  در این مراسم بر ضرورت حفظ منزلت و جایگاه خبرنگاران تأکید کرد.

فلاح پور  گفت: خبرنگاران باید واقعیات جامعه را منعکس کنند و مدیران ما نباید از بیان این واقعیات هراسی داشته باشند. بیان واقعیات مقدمه ی اصلاح است.

وی ادامه داد: اهالی رسانه رابط بین مردم و مسئولین هستند و چنانچه در انعکاس مطالب حب و بغض به خرج دهند مخاطبین خود را از دست خواهند داد .

وی درپایان به بیان موفقیت ها و افتخارات کسب شده توسط این دانشگاه پرداخت و ارزوی موفقیت برای خبرنگاران شهرستان کرد .

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_129506.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_129507.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_129510.jpeghttp://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_129509.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_129511.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_129508.jpeg

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا