دکتر احمد ابویی

انتخابات شورای شهر به پایان رسید و یزد ۱۱ عضو جدید شورای شهر خود را شناخت ضمن عرض تبریک مجدد به این عزیزان نگاهی به ترکیب شورای شهر یزد می اندازیم.

الف ) ۴ نفر از شورای دور چهارم به شورای جدید راه یافتند؛ پاک نژاد، سپنتا، شایق و کاشفی.

ب) انتخاب نیمی از اعضا شورا از لیست اصلاح طلبان نشان از استقبال مردم یزد به جریان اصلاح طلبی و آزمایشی برای رای دادن به لیست ها بود. 

ج) حضور مهندس شایق و ابوترابی از لیست اصولگرایان در ترکیب شورا بسیار مغتنم است و شورا را از حالت یکدستی خارج می کند و این امر به نفع شورا ست. 

اما باید در نظر داشت وظایف شورا از جنس سیاستگذاری و نظارت است و سیاسی کاری نباید جایی در شورا داشته باشد. 

د) حضور  دکتر عباسی در شورای شهر یزد انتخاب خوبی است که می تواند گره گشای بسیاری از چالش های بافت قدیم باشد. 

ه) انتخاب مجدد دکتر کاشفی برای شهر یزد که قطب سلامت کشور است نعمت است و می تواند منجر به تشکیل کمیسیون سلامت گردد. 

و) انتخاب مجدد سپنتا نشان از اعتماد مجدد مردم و کم حاشیه بودن وی باشد حضور دیگر کاندیدای زرتشتی در انتخابات و مقایسه آرا کاندیداهای زرتشتی می تواند بیانگر این مطلب باشد که بیش از نیمی از آرا سپنتا متعلق به مسلمانان است.

ه) حضور مهندس قمی در ترکیب شوراها به نمایندگی از اصناف پدبده قابل تاملی است.

احداث دهکده سلامت در حسن آباد، عدم معطلی مردم در شهرداری ها و رفع نمودن مشکلات اصناف با شهرداری و.. از برنامه های این مهندس تحصیل کرده می باشد. 

ز) انتخاب مهندس سفید به عنوان سر لیست اصلاح طلبان با بالاترین آرا قابل احترام است. مهندس سفید گزینه مناسبی برای رباست شورای شهر می باشد.

ح) شورا از نظر متخصص شهر سازی و عمران در مضیقه است و کمیسیون عمران شورا با حضور احتمالی شایق و سفید دیدنی است. هر چند که هر دو سابقه همکاری با هم را دارند.

و ) هیچ کدام از روحانیون عضو شورا نتوانستند به شورای جدید راه یابند.

ز) یکی از مهمترین کارهای شورای حدید در حال حاضر شاید انتخاب شهردار جدید باشد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا