تولیت آستان قدس حجت السلام مروی در گردهمایی بسیجیان حفاظت امنیت بارگاه منور رضوی گفت: اگر بخواهیم پیشرفتی در شأن ملت و انقلاب با عظمت ایران داشته باشیم و به آن نقطه مطلوب برسیم، باید کار_جهادی ، یعنی کاری مبتنی بر ایمان با استفاده از همه ظرفیت ها خود داشته باشیم.

حجت السلام مروی گفت: کار جهادی مبتنی بر ایمان باعث پیشرفت انقلاب اسلامی ایران می شود


تولیت آستان قدس حجت السلام مروی در گردهمایی بسیجیان حفاظت امنیت بارگاه منور رضوی گفت: اگر بخواهیم پیشرفتی در شأن ملت و انقلاب با عظمت ایران داشته باشیم و به آن نقطه مطلوب برسیم، باید #کار_جهادی ، یعنی کاری مبتنی بر ایمان با استفاده از همه ظرفیت ها خود داشته باشیم.

وی ادامه داد: اگر در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بخواهیم پیشرفت کنیم، بسیج بهترین الگوی و اسوه برای ماست که دوران دفاع قدس کارآمدی خود را به اثبات رسانده است.

حجت السلام مروی افزود: اگر در حوزه‌های اقتصادی با تفکر بسیجی و استفاده از همه ظرفیت‌ها کار شود ، قطعا شرایط اقتصادی تغییر می‌کند.

وی تصریح کرد: تفکر بسیجی یعنی کسی که در مسند مسئولیت است، از خودش و منافع شخصی‌اش عبور کند و مسئولیت را رسیدن به مال و ثروت اندورزی نداند بلکه آن را وسیله ای برای خدمت رسانی به مردم بداند

تولیت آستان قدس رضوی گفت: باید در همه عرصه‌ها فکر، اندیشه و عمل جهادی را گسترش دهیم، که هر کجا از این تفکر استفاده کردیم مانعی برای رسیدن به موفیقت وجود نداشته باشد

حجت السلام مروی افزود: باید بدانیم که هر کجا از روحیه بسیجی دور شدیم و منافع شخصی، گروهی، جناحی و باندی خود را بر منافع ملی ترجیح دادیم، متضرر و عقب نشستیم .

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا