سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز گفت: به منظور مقابله با گسترش ویروس کرونا ۶ مرکز تهیه و توزیع موادغذایی در این شهرستان پلمب شد.

یزدفردا: علیرضا پورمازار، سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز گفت: از آغاز گسترش ویروس کرونا در طرح بسیج ملی مبارزه با این بیماری تعداد ده هزار و ۴۸۲ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در این شهرستان صورت گرفته است.

او افزود: این بازدید‌ها که با همکاری اتاق اصناف و مراجع قضایی انجام شده اند پلمب شش مرکز تهیه و توزیع موادغذایی را در پی داشته اند.

علیرضا پورمازار بیان کرد: همچنین به منظور مقابله با ویروس کرونا، مرکز بهداشت نسبت به تشکیل تیم‌های مراقبت به منزل بیماران ترخیص شده مبتلا به ویروس کرونا و نیز ارزیابی اعضای خانواده آنان اقدام کرده است.

این مسئول ادامه داد: کارشناسان بهداشت محیط در کنار کارشناسان بیماری‌ها نسبت به ارائه آموزش‌های لازم با برنامه ریزی مدون و مناسب اقدام می‌کنند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا