مدرس دانشگاه مردمی اقتصاد مقاومتی گفت: با تربیت اقتصادی افراد می توانند درسطح جامعه به انتخاب های آگاهانه دست یابند.

یزدفردا :مریم حسینی اظهار داشت: با تربیت اقتصادی افراد می توانند درسطح جامعه به انتخاب های آگاهانه موثری دست یابند.

وی ادامه داد:  به تبیین و جایگاه  مدل اقتصاد تربیتی  درسطح عمومی جامعه به درجات پیشرفت درست پیدا خواهیم کرد. 

حسینی گفت: تربیت اقتصادی یک موضوع ریشه ای وبسیار مهم است که برای رسیدن به نتیجه مطلوب بایدبه سه مقوله مهم بینش، گرایش ورفتار درآموزش به متربیان توجه ویژه ای داشت.

وی با تبیین این موضوع که تربیت اقتصادی درپنج سطح فردی، خانوادگی، سازمانی، ملی وبین المللی ازجایگاه ویژه ای برخورداراست اذعان نمود: تربیت اقتصادی اسلامی برسه پایه ی عقاید،احکام واخلاق استوار است

 حسینی گفت: برای موفقیت دراین زمینه بایدآموزش کودکان ونوجوانان باهمکاری خانواده ها ومربیان براساس فرهنگ ایرانی واسلامی خودشکل بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: برای تحقق تربیت اقتصادی  لازم است تمامی دستگاه های اجرایی آموزش وپرورش ازبالاترین سطوح مدیریتی درکشور تا مدیران مدارس نسبت به اهمیت این مدل تربیتی توجیه شوند.

  • نویسنده : فائزه چاوشیان
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا