رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهریز از تشدید فعالیت گشت‌های مشترک بازرسی به منظور برخورد با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش یزدفردادهقانی زاده گفت: اجرای این طرح جزو رسالت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حمایت و صیانت از نیروی کار ایرانی است.

وی ادامه داد: مهمترین هدف اجرای این طرح، افزایش آگاهی به کارفرمایان در استفاده از نیرو‌های خارجی است.

دهقانی زاده اظهار داشت: هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد یعنی ۴ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۸۲۵ ریال برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی مهریز افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، هیچ علاقه‌ای به جریمه کردن کارفرمایان نیست، اما انتظار می‌رود که آنان هم به قوانین پایبند باشند.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا