برگزاری سمینار آموزشی پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس درحوزه آموزشسمینار تخصصی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با حضور مدیران آموزش مراکز دولتی و خصوصی با سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی درسالن کنفرانس پارک وی گروه تعاونی پیشگامان در تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان،دکتر سمیعی مدیرعامل پیشگامان ایساتیس، برنامه این شرکت را برگزاری منظم و دوره ای سمینارهای تخصصی در حوزه های توسعه منابع انسانی، آموزش و ارزیابی عملکرد اعلام کرد.

سمیعی ضمن اشاره به اینکه ایساتیس به طور جدی راهکارهای نرم افزاری در حوزه های فوق ارایه میدهد، بهره مندی از مشاورین صاحب نام و برنامه نویسان محرب را نقطه قوت شرکت اعلام کرد.
 در ابتدای سمینار مهندس یوسفی به معرفی گروه پیشگامان پرداخت و سپس مهندس کشورشاهی (مشاور و مدرس درحوزه منابع انسانی استراتژیک) نسبت به ارایه مباحث خود در حوزه توسعه آموزش سرمایه انسانی در مراکز دولتی و خصوصی با محوریت چگونگی برنامه‌ ریزی و ساخت تقویم آموزشی بهینه، مدیریت منابع‌انسانی‌استراتژیک و روش‌های نیازسنجی در نظام آموزشی اقدام نمود.
در ادامه، کارگاه آموزشی و دمو نرم افزار مدیریت فرایند آموزش آکسون مبتنی بر استاندارد بین‌المللی ISO10015 توسط مهندس مهدی کریمی یزدی ارایه شد و به سوالات مدعوین سمینار پاسخ های لازم ارایه شد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران