بازدید سر زده دکتر عارفی مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد ازبعضی مدارس ناحیه دوبه گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان عارفی مدیر کل این سازمان روز چهارشنبه هجدهم اسفندماه بصورت سرزده از دبیرستان دخترانه فجر،هنرستان دخترانه مشکی ودبستان دخترانه مهدیه ناحیه دو بازدید وازنزدیک درجریان مشکلات این اموزشگاهها قرار گرفت

ه گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان عارفی مدیر کل این سازمان روز چهارشنبه هجدهم اسفندماه بصورت سرزده از دبیرستان دخترانه فجر،هنرستان دخترانه مشکی ودبستان دخترانه مهدیه ناحیه دو بازدید وازنزدیک درجریان مشکلات این اموزشگاهها  قرار گرفت وقول مساعد نسبت به رفع برخی مشکلات به مدیر اموزشگاهای فوق دادند
هنرستان دخترانه "مشکی" مشکلاتی ازقبیل تجهیز نبودن کارگاه آتی آنها به کامپیوترهای به روز ،نداشتن انبار جهت نگهداری وسایل مورد نیازاموزشگاه، تجهیز نبودن  کارگاه خیاطی هنرستان..دراین راستا مدیرکل نوسازی دستور رفع برخی مشکلات را دادند که مقرر گردید مدیریت اموزشگاه پیگیر رفع مشکلات با هماهنگی ناحیه دو وازطریق اداره کل نوسازی باشند.

دردبیرستان دخترانه "فجر" قول تعمیر سرویسهای بهداشتی اموزشگاه را دادند که مقرر گردید مدیر اموزشگاه پیگیر موضوع باشند.
دبستان دخترانه "مهدیه" که دربلوار علامه جعفری قرار دارد مشکلات عدیده ایی ازقبیل کمبود کلاس درس ،اسفالت حیاط اموزشگاه،کمبود تجهیزات اموزشی، و...داشتند که عارفی دستور بررسی ورفع مشکلات این آموزشگاه را با هماهنگی اداره ناحیه 2 دادنند ،در پايان مدیر کل نوسازی مدارس به تعدادی از دبیران اين مدارس که براساس صلاحدید مدیر مدرسه انتخاب میشونند لوح تقدیر اهدا خواهند نمود.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران