دانشگاه علم و هنر تعداد 87 پایان نامه دانشجویی را به صورت لوح فشرده در مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان واسپاری کرد.

واسپاری 87لوح فشرده پایان نامه دانشجویی دانشگاه علم و هنر درمرکز اسناد و کتابخانه ملی استانبه گزارش روابط عمومی مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد، تعداد 87 لوح فشرده پایان نامه دانشجویی، در مقطع کارشناسی ارشد به این مرکز منتقل شد.

پایان نامه های انتقالی شامل موضوعات مدیریت بازرگانی، فناوری اطلاعات، جهانگردی، صنعتی، مالی و مهندس معماری ومهندسی صنایع است که پس از گذراندن مراحل فهرست نویسی و آرشیو از طریق ثبت در سامانه الکترونیکی اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.

گفتنی است بر اساس قانون، کلیه دانشگاه ها و مراکز علمی موظفند تا نسخه ای از پایان نامه دانشجویی مربوط به تحصیلات تکمیلی  را برای ثبت در کتابخانه ملی به این مرکز ارائه دهند. این مرکز نیز با به کارگیری روش های استاندارد اطلاع رسانی، امکانی را ایجاد کرده است تا ضمن حفظ حقوق معنوی پدید آورندگان، زمینه های استفاده محققان از این پایان نامه ها فراهم گردد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران