برگزاری دوره اطفاء حریق در مرکز آموزش فنی و حرفه ای آیت ا... خامنه ای یزدبرگزاری دوره اطفاء حریق در مرکز آموزش فنی و حرفه ای آیت ا... خامنه ای یزد

برگزاری دوره اطفاء حریق در مرکز آموزش فنی و حرفه ای آیت ا... خامنه ای یزد

     به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد، در راستای آشنایی کارکنان و کارآموزان با روشهای پیشگیری و مواجهه با حوادث احتمالی، از جمله آتش سوزی، دوره آموزشی اطفاء حریق و روشهای مقابله با آن، توسط کارشناس اعزامی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ، آقای مهدی محمودی ، با حضور تعداد 53 نفر از کارکنان و کارآموزان کارگاه های مختلف در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای آیت ا...خامنه ای یزد برگزار شد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران