اولین نشست شورای توسعه و هماهنگی امور اجرائی شهرستان بافقمدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان یزد: تنها پهنه ویژه استان یزد در شهرستان بافق تعریف شده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق؛ اولین نشست شورای توسعه و هماهنگی امور اجرائی شهرستان بافق با حضور فرماندار، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، روسای شورای اسلامی شهر و شهرستان و جمعی از مسئولان اجرایی بافق در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار بافق هدف از برگزاری این شورا را استفاده از خرد جمعي در تصـمیم‌گیری، هدایت، هماهنگی و نظارت بر امور اجرایی شهرستان به منظور توسعه و پیشرفت شهرستان عنوان کرد.

محمد زاده رحمانی اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم بمنظور جذب سرمایه گذاران بومی و غیر بومی در شهرک های صنعتی بافق را از جمله برنامه ها و جهت‌گیری‌های توسعه كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت شهرستان در این شورا ذکر کرد.

وی خاطر نشان کرد: برای توسعه پویا و پایدار شهرستان می بایست ابتدا پتانسیل و ظرفیت های توسعه ای شهرستان و زمینه استارت پیشرفت بافق را مشخص کرد.

در ادامه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان یزد در خصوص مسائل مربوط به پیشرفت و توسعه شهرستان الزاماتی را بیان داشت و گفت: دلیل عدم موفقیت برخی از مدیران نبود سیستم کاری مناسب و رعایت نکردن الزامات مدیریت است.

سید مسعود عظیمی یکی از شرایط توسعه و پیشرفت را آگاهی بخشی به ذی نفعان دانست و خاطر نشان کرد: نیروی انسانی کارآمد و تفکرات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از ارکان های توسعه به شمار می روند.

وی افزود: در توسعه مزیت یک بحث حیاتی است و مدیران شهرستان باید با توجه به ظرفیت های شهرستان به دنبال مزیت باشند.

عظیمی با اشاره به تشریح فرآیند اجرایی پهنه ویژه بافق گفت: تنها پهنه ویژه استان یزد، در شهرستان بافق تعریف شده است و این زمینه را برای توسعه سرمایه گذاری در حوزه منابع نفت و گاز فراهم می کند.

گفتنی است بررسی مسائل و مشکلات شهرک های صنعتی بافق و مبارکه، تبیین وضعیت شهرک های فناوری آزاد (شفا) و الزامات توسعه پایدار در شهرستان بافق از جمله مواردی بود که در اولین نشست شورای توسعه و هماهنگی امر اجرایی شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران