کنگره کارگری خانه کارگر تشکیلات طبس با حضور صادقی قائم مقام دبیر کل خانه کارگر وشهبازی نماینده دبیر کل در طبس و طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان برگزار شدبه گزارش خبرنگاریزد فردار در طبس کنگره کارگری خانه کارگر تشکیلات طبس با حضور صادقی قائم مقام دبیر کل خانه کارگر وشهبازی نماینده دبیر کل در طبس وطلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس برگزار شد

سید مهدی طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس در کنگره کارگری خانه کارگر تشکیلات طبس:
جمعیت غالب ما در شهرستان جمعیت کارگری است که می طلبد مسائل مربوط به آنان به صورت ویژه و خاص دیده شود.
ارتباط عالی و خاص با کارگران دارم.
در جاهایی مطرح میشد که با تحصن و تجمع کارگران برخورد شود که وقتی بررسی میشد اصلا نیازی به امنیتی کردن فضا نیست و سیاسیت دولت تدبیر و امید این نیست و پیگیری مطالبات و حقوق معوق کارگران را وظیفه خود می دانیم.
شهدای زیادی را جمعیت کارگری تقدیم انقلاب کرده و جمعیت کارگری امتحان خود را در طبس به درستی پس داده است.
مخاطرات در معادن طبس کمتر شده اما باید مستمر بوده و تداوم داشته باشد و تمام این کارگران خواهران و برادران من هستند و کارفرمایان باید توجه خاص به امنیت کارگران داشته باشند.
امنیت شغلی کادگران نیز باید مورد توجه قرار گیرد که قراردادهای سه ماهه و شش ماهه این امنیت را خدشه دار می کند و ما در مقابل کارگران مسئولیم و باید مطالباتشان را پیگیری کنیم.
تاکنون در طبس کارفرمایی را ندیدم که بخواهد عمدا حقوق کارگران را پرداخت نکند و آنهاهم مشکلاتی دارند که باید اعتماد و ارتباط متقابل بین کارگران و کارفرمایان برقرار شود.
خریدادان مواد اولیه که از شهرستان خرید می کنند ضلع دیگر موضوع هستند که از آنان انتظارداریم در بحث پرداخت مطالبات شهرستان طبس را ویژه ببینند تا این تعامل ادامه پیدا کند طبس امتحان خود را پس داده و واحدهای خرید مواد اولیه از جمله ذوب آهن اصفهان نیز امتحان خود را پس بدهند و مطالبات شهرستان را پرداخت کنند.
مطالبات کارگری در شهرستان باید به روز شود.
از زمان حضور بنده در طبس مسئولان راه آهن شرق نیز در خصوص پرداخت حقوق معوق کارگران همکاری خوبی داشته اند.
اگر نگران آینده شهرستان هستیم در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا حضور پررنگی داشته باشیم و اگر نگران آینده کشور هستیم در انتخابات ریاست جمهوری پررنگ حاضر شویم.
وظیفه اول ما حفاظت و صیانت از رای مردم است و تمام تلاش خود را می کنیم تا امانتدار خوبی باشیم.
امیدوارم سال ۹۶ سال پرباری برای کارگران باشد و نمره امنیت جانی و شغلی کارگران ۱۰۰ باشد و کارگری نگران اخراج نباشد و حقوق معوقات کارگران نیز به روز باشد ونقش خانه کارگر نیز در اینخصوص بسیار محوری است.

افتخارم این است که طبسی و همشهری شما هستم.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران