روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد:

تمهیدات اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد در آستانه آغاز طرح نوروزی۱- از تاریخ ۹۵/۱۲/۲۵ لغایت ۹۶/۱/۱۵ هماهنگی های لازم با کلیه دستگاه های مرتبط استانی در ارتباط با توزیع به موقع صورت وضعیت، انجام شده است.
۲- تامین سوخت ناوگان مسافری
۳- کنترل و نظارت بر نرخ
۴- ارایه خدمات مطلوب اینترنتی
۵- هماهنگی به منظور جمع آوری دلالان و جارچیان در سطح پایانه مسافربری غدیر
۶- هماهنگی با مراکز آموزشی و پادگان ها جهت ارائه برنامه زمانبندی جهت اعزام دانشجویان و سربازان به مقاصد خود
۷- کنترل و نظارت بر ترمینال مسافربری از نظر بهداشتی و تشکیل کمیته بازدید متشکل از نمایندگان تشکل های صنفی، مرکز بهداشت، شهرداری و اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
لازم به ذکر است، از وضعیت ترمینال های غدیر و امام علی (ع) از منظر فضای سبز و بهداشت ترمینال به منظور پذیرایی از مسافرین محترم نوروزی و غیره، بازدید صورت گرفته است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران