جانشین ستاد مرکزی صیانت وزارت کشور تاکید کرد:

استفاده از روحانیان در فرهنگسازی، اقدام شاخص استان یزدجانشین ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور اقدامات شایستۀ استان در حوزۀ فرهنگی را استفاده از ظرفیت فرهنگ‌سازیِ روحانیان، تشکل‌های اجتماعی و مراکز آموزشی بیان کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان، با حضور استاندار یزد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ، مديركل حوزه استاندار ، بازرسان وزارت کشور و مدیران استان در سالن زنده‌یاد حمیدیا استانداری برگزار شد.
جانشین ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور با اشاره به اینکه ارزیابی ها حاکی از وجود برخی نارضایتی ها از دستگاه های اجرایی است، بر ارزیابی و آسیب شناسی علل نارضایتی مردم از دستگاه ها تأکید کرد.
«علی ملازاده» اثربخشی فعالیت ها را بر فرآوانی آنها ارجحیت دانست و مطالبه‌گری دستگاه‌های حاکمیتی از ادارات شهرستانی را خواستار شد.
بازرس وزارت کشور در بحث حقوق شهروندی انجام خلاقیت و ابتکارات در این حوزه را ارزشمند دانست و بر نظرسنجی از میزان رضایتمندی مردم از دستگاه ها تأکید کرد.
جانشین ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور استفاده از روحانیون در فرهنگ‌سازی و نیز برگزاری برنامه‌های چندمنظوره و میان‌دستگاهی در حوزۀ فرهنگ را از محاسن استان یزد دانست که در برنامه‌های این استان شاخص بوده است.
در این جلسه ویژگی‌های مثبت و سازندۀ استان یزد در حوزۀ ارتقای فرهنگ حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی که در ارزیابی های وزارت کشور تعیین شده است، بیان شد.
گفتنی است استفاده از ظرفیت تشکل های مردم نهاد و مراکز آموزشی از برنامه های فرهنگسازی، اخذ نظرات و پیشنهادهای ائمه جمعه برای پیشبرد امور فرهنگی، شناسایی حدود و مسائل کانونی عفاف و حجاب، ایجاد هماهنگی میان دستگاه ها و پایش و آسیب شناسی مسائل فرهنگی و اجتماعی، برگزاری کلاس های آموزشی در مراکز، مدارس و مساجد، پیگیری و انجام مشاوره در ادارات و جامعه، فضاسازی و تبلیغات محیطی و عرضه محصولات فرهنگی از اقدامات شایسته استان در حوزه ستاد امنیت عمومی و حقوق شهروندی بیان شد.
همچنین توجیه نبودن برخی مدیران درباره اجرای برنامه های فرهنگی ستاد صیانت و استفاده نکردن از روش های هنری در انتقال مفاهیم ارزشی کشور نیز از نقاط ضعف استان یزد در حوزه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی بیان گردید.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران