سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان یزد از برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی اعضا پست های ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی هلال احمر شهرستان یزد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان یزد  / حسین مجیبی فر سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان یزد اظهار داشت : یکی از طرح ها و برنامه های سازمان جوانان که در ابتدای هر سال با هدف غنی سازی اوقات فراغت اعضاء در ایام تعطیلات نوروزی و ترویج فرهنگ نوع دوستی و مهرورزی در بین آنان، کمک به سفری ایمن با تامین امنیت روانی، آسایش و آرامش مسافرین به اجراء درمی آید طرح ملی “ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی” می باشد.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان یزد گفت : به منظور یافتن نقاط قوت و ضعف طرح نوروز95، جلسه هم اندیشی و اموزشی و توجیهی با حضور کارشناس مسئول امور جوانان و اعضا شرکت کننده در طرح و سرتیم های نوروزی در طرح سال 96 برگزار  تا ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سال۹5، جمع بندی نهایی صورت گرفته و با بررسی و ثبت آن در طرح امسال، نقاط ضعف کاهش یابد.

مجیبی فر بیان کرد : اعضای جوان جمعیت هلال احمر شهرستان یزد  در این جلسه آموزشی شرکت کرده و با وظایف عمومی و اختصاصی طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی آشنا شدند.

گفتنی است، طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی از۲5 اسفند ماه سال جاری تا 14 فروردین ماه سال ۹6 همزمان با سراسر کشور، توسط جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان یزد اجرایی می شود.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا