گامهای طلائی در مسیر توسعه طبسبه گزارش خبرنگار یزد فردا درطبس  گامهای طلائی در مسیر توسعه طبس

دیدار مهندس طلائی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس با مهندس جعفری مدیر کل راه وشهرسازی استان.

در این دیدار که صبح دیروز صورت گرفت موارد زیر مطرح، و بر اجرایی شدن آنها در سال جدید تاکید گردید.

* تامین مسکن جوانان در قالب مشارکتی
* دوبانده کردن راه های طبس دیهوک
* ابنیه فنی جاده تپه طاق عشق آباد
* دوبانده کردن جاده طبس یزد
و طبس جوخواه(مسیر اصفهان)
* همچنین مقرر شد در سال ۹۶ تمام جاده های ورودی طبس دو بانده شوند.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران