دیدار طلائی معاون استاندارروفرماندارویژه شهرستان با دکتر شهرکی ریاست محترم سازمان صنعت معدت تجارت استان خراسان جنوبیبه گزارش خبرنگار یزد فردا درطبس  دیدار طلائی معاون استاندارروفرماندارویژه شهرستان با دکتر شهرکی ریاست محترم سازمان صنعت معدت تجارت استان خراسان جنوبی صورت گرفت

درمهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه ابتدا بحث کک که قرار شد درسه ماه اول سال 96به بهره برداری برسدهمچنین دراین جلسه دکتر شهرکی قول دادبه صورت ویژه مشکلات کانسرام و سیمان را تاحل شدن موضوع پیگیری نماید.

از دیگر موضوعات مطرح شده دراین جلسه موضوع ممرادکو بود که قرارشد انشاالله در 6ماهه اول سال 96به بهره برداری برسد.

موضوع دیگری که دراین جلسه به ان پرداخته شد ظرفیت ذغال طبس که تا پایان بهره برداری پروده چهار دوبرابرخواهد شد
ودرپایان درخصوص طبس بعنوان ژئوپارک جهانی قرار شد جلسه ای مشترک با معاون وزیر محترم صنعت معدن تجارت برگزارشودکاربران آنلاین

نظرهای کاربران