مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس با امامی مدیر عامل امور آب منطقه ای استان خراسان جنوبی در بیرجند دیدار کردبه گزارش خبرنگار یزدفردا در طبس مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس با امامی مدیر عامل امور آب منطقه ای استان خراسان جنوبی در بیرجند دیدار کرد

در این دیدار مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان با همراهی محمد نژاد مدیر عامل آب منطقه ای طبس ، ‌،مسائل مختلف حوزه آب شهرستان طبس را پیگیری کرد که مهمترین موارد پیگیری و بررسی شده در این جلسه به این شرح است :

 برای تامین آب دیهوک مجوز حفر چاه آب ذخیره گرفته شد و مقرر گردید از محل چاه تا خط انتقال آب توسط آب منطقه ای لوله گزاری شود.

 مجوز تجهیز و راه اندازی دوحلقه چاه آب ذخیره برای شهر طبس اخذ و بیان شد هیچگونه محدودیت اعتباری برای آن وجود ندارد
 همچنین درخصوص حقوق معوق نیروهای طرح تعادل بخشی امور منابع آب طبس موضوع مطرح و مقرر گردید مشکلات تا پیش از عید برطرف شود.

 موضوع خط انتقال آب از نیروگاه ذغالسنگ سوز مطرح گردید و با تجهیز چاه ها موافقت شد.

 در مورد تخصیص سهم آب طبس از خط انتقال دوم به کویر مرکزی مطرح و در این خصوص نیز تصمیم گیری شدکاربران آنلاین

نظرهای کاربران