اولین واکنش تلویزیون به نوبخت!در حاشیه انتقاد سخنگوی دولت نسبت به شبهه افکنی تلویزیون در اذهان عمومی، علی میرایی این کارتون را در شرق منتشر کرد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران