روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد:

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، در راستای عزم ملی کاهش حوادث جاده ای با هدف افزایش ایمنی تردد، هوشمند سازی راههای شریانی استان را در برنامه قرار داده است.در این سامانه ها پس از تشخیص اتوماتیک پلاک خودرو مراحل اعمال قانون به سه صورت انجام می شود:

- جریمه بر اساس سرعت لحظه ای در مکان نصب دوربین

- جریمه بر اساس سرعت متوسط بین دو دوربین متوالی با فاصله مشخص

- جریمه بر اساس ترکیبی از سرعت لحظه ای و سرعت متوسط

همشهری گرامی با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و فرهنگ صحیح رانندگی از بروز حوادث جاده ای جلوگیری و تصادفات ایام نوروز را کاهش دهیم.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران