مديركل پدافند غيرعامل استانداري مطرح كرد:

حفاظت از سرمايه هاي انساني مهمترين هدف پدافند زيستي در استاناولين دوره آموزشي مركز CBRNE پدافند غيرعامل در سطح ملّي در يزد برگزار شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، مديركل پدافند غيرعامل استانداري با اشاره به اهداف اين دوره آموزشي گفت: حفاظت و صيانت از سرمايه هاي انساني مهمترين ركن و هدف پدافند زيستي در استان يزد است.
«محمدصادق طهماسبي» ادامه داد: شرايط امروز اهميت بحث پدافند غيرعامل را دو چندان كرده و در اين ميان آموزش در حوزه پدافند زيستي امري ضروري و اجتناب ناپذير است.
گفتني است اين دوره آموزشي و مهارت آموزي به همت اداره كل پدافند غيرعامل استانداري، مركز فوريت هاي پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي آيت الله شهيد صدوقي(ره) به مدت سه روز از تاريخ 26 تا 28 اسفند ماه با حضور كارشناسان فوريت هاي پزشكي و مسئولان آموزش دانشگاههاي كشور در زمينه آموزش و مهارت آموزي مخاطرات زيستي و امدادي با رويكرد تهديدات حوزه CBRNE در سطح ملي و در مركز زنده ياد جوكار يزد در حال برگزاري است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران