مديركل مديريت بحران استانداري:

آموزش رويكرد اصلي مديريت بحران استان استمديركل مديريت بحران استانداري آگاهي مردم و آمادگي مسئولان را امري ضروري براي پيشگيري از بحرانها دانست و تأكيد كرد: آموزش رويكرد اصلي مديريت بحران استان است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، هفتمين نشست آموزشی كارشناسان مدیریت بحران دستگاههاي اجرايي استان در سالن مديريت بحران استانداري برگزار شد.
مديركل مديريت بحران استانداري در اين نشست ضمن تشريح برنامه هاي آموزشي اين اداره كل در سال 95 گفت: در مديريت بحران استان تمام توان خود را بر دو موضوع آموزش مردم براي پيشگيري از بحران و آمادگي دستگاههاي استان در شرايط بحراني متمركز كرده ايم، سند آموزشي مديريت بحران به پيشنهاد استان يزد به تصويب رسيده و يزد به عنوان پايلوت مديريت بحران كشور در حوزه آموزش معرفي شده است.
«هادي هادي نسب» با بيان اينكه تا پنج سال آينده به همه مردم استان در رابطه با مديريت بحران آموزشهاي لازم داده خواهد شد، ادامه داد: خوشبختانه در استان يزد مسئولان ارشد استان دغدغه مديريت و پيشگيري از بحران دارند و لازم است دستگاههاي اجرائی نيز به آمادگي لازم براي مقابله با بحرانها دست يابند.
هادي نسب به اجرايي شدن طرح بيمه آتش سوزي و حوادث غيرمترقبه طبيعي مكانهاي مسكوني و تجاري استان اشاره كرد و افزود: با توجه به تفاهم نامه انجام شده با شركت بيمه‌گر، نيمي از مبلغ بيمه توسط اداره كل مديريت بحران استانداري و نيمي ديگر نيز توسط مالك مكان مسكوني يا تجاري پرداخت و آن مكان بيمه آتش سوزي و حوادث مي شود.
مديركل مديريت بحران استانداري در پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: اين اداره كل تصميم دارد در سال آينده تمام روستائياني را كه داراي دفترچه بيمه هستند، از خدمات بيمه تكميلي برخوردار كند.
گفتني است در هفتمين نشست آموزشي و توجيهي كارشناسان مديريت بحران دستگاههاي استان برنامه هاي آموزشي سال 96 جمع بندي و هم انديشي شد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران