مدیرکل راه وشهرسازی استان یزد خبر داد :

طرح تفصیلی شهر اردکان مصوب و آماده ابلاغ شدطرح تفصیلی شهر اردکان که مطالعات آن پس ازتائید و بررسی وضع موجود وبرگزاری جلسات متعدد وطی مراحل مختلف در کمیسیون ماده پنج استان تصویب و به امضاء اعضای کمیسیون رسیده است وهم اکنون در شرف ابلاغ به شهرداری اردکان و سایر مراجع ذیربط از سوی استاندار محترم می باش

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان به نقل از دکترنقصان محمدی این طرح مصوب شامل نقشه های تفصیلی پیشنهادی اعم از کاربری ، معابر و ضوابط و مقررات شهرسازی - ساختمانی می باشد که در انطباق با طرح جامع مصوب اردکان و درچارچوب بررسی های فنی مربوط به تقسیمات کالبدی شهر برای افق 1405 تهیه گردیده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد افزود: براساس مطالعات انجام شده جمعیت پیشنهادی شهر 67679 نفرمنظورشده که در محاسبات فوق مساحت شهر 2994 هکتار و تراکم جمعیتی 23 نفر در هکتار در نظر گرفته شده است ضمن اینکه در طرح فوق به بافت وساخت شهری و عناصر متشکله آن (در برگیرنده کالبد شهری که دارای سطوح نوساز شهری است وهمچنین بافت تاریخی مرکزی وبافت تاریخی شریف آباد وقسمتهای خارج از حصار که به ثبت آثار ملی رسیده) پرداخته شده است .
وی اظهار امیداواری کرد به زودی این طرح با ابلاغ استاندار محترم توسط شهرداری اردکان اجرایی خواهد شد وموجبات توسعه و پیشرفت شهر اردکان را فراهم خواهد کرد
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران