نشست خبری اصحاب رسانه با سرکار خانم دانش و مدیرکل میراث فرهنگی یزدنشست خبری اصحاب رسانه با سرکار خانم دانش و مدیرکل میراث فرهنگی یزد

 

 

 

عکاس:

       محمد غارف جلالیکاربران آنلاین

نظرهای کاربران