در نهمین روز از فروردین ماه صورت گرفت

بازدید رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد از اورژانس 115 بهابادرییس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان وهیئت همراه از پایگاه اورژانس بهاباد ،پایگاه اورژانس۱۱۵درحال ساخت گلشن زاده،اورژانس بیمارستان حکیم بهابادی،باند درحال ساخت فرودبالگرداورژانس۱۱۵در بیمارستان حکیم بهابادی وپایگاه اورژانس۱۱۵آسفیچ بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات اورژانس 115 بهاباد قراگرفت

در نهمین روز از فروردین ماه صورت گرفت

بازدید رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان  یزد از اورژانس 115 بهاباد

رییس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان وهیئت همراه از پایگاه اورژانس بهاباد ،پایگاه اورژانس۱۱۵درحال ساخت گلشن زاده،اورژانس بیمارستان حکیم بهابادی،باند درحال ساخت فرودبالگرداورژانس۱۱۵در بیمارستان حکیم بهابادی وپایگاه اورژانس۱۱۵آسفیچ بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات اورژانس 115 بهاباد قراگرفت

دکتر احمد دهقان  رئیس این مرکز در راستای بازدید های نوروزی خود از مراکز اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی استان  از پایگاه های اورژانس 115 شهرستان بهاباد و اورژانس بیمارستان حکیم بهابادی بازدید کرد .

وی طی این بازدید ضمن تبریک سال جدید و آرزوی توفیق برای پرسنل از نزدیک در جریان روند کاری و کمبود های این مراکز قرار گرفتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران