نام جدید برای یاهو انتخاب شددرواقع نام تاریخی یاهو از بین نمی‌رود و مانند آلفابت و گوگل می‌شود که با ثبت‌نام تجاری آلفابت همچنان از نام گوگل در امور تجاری دنیای آی.تی استفاده می‌شود.

تیم آرمسترانگ، مدیر اجرایی AOL تأیید کرد که «اوث» مانند چتر تجاری بر سر دو کمپانی یاهو و AOL قرار می‌گیرد.
وی افزود دو نام پیشنهادی LOL OMG WTF و Event Verizon مورد پذیرش قرار نگرفت و در نهایت اوث انتخاب شد.

 

درواقع نام تاریخی یاهو از بین نمی‌رود و مانند آلفابت و گوگل می‌شود که با ثبت‌نام تجاری آلفابت همچنان از نام گوگل در امور تجاری دنیای آی.تی استفاده‌شده و همچنان مصطلح است.

درواق