سردار آزمون: برایم حرف درآوردند که چشم‌هایش قرمز است!نظرهای کاربران