گشت مشترک بازرسی از اغذیه فروشی سطح شهر بافقبا حضور نمایندگان فرمانداری، اداره صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت و بازرسی اصناف برنامه گشت مشترک و بازرسی از اغذیه فروشی و رستوران های سطح شهر بافق انجام شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق؛ در ادامه بازدید های مستمر بازرسین شهرستان بافق از اغذیه فروشی ها و برخورد با متخلفین، برنامه گشت مشترک و بازرسی از اغذیه فروشی و رستوران های سطح شهر بافق با حضور نمایندگان فرمانداری، اداره صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت و بازرسی اصناف انجام شد.

در این بازدید، نمایندگان دستگاه ها با حضور در چندین واحد اغذیه فروشی، میوه فروشی، رستوران و اماکن تهیه و توزیع غذای شهرستان، از نزدیک به بررسی وضعیت بهداشتی، قیمت اقلام مختلف غذایی، جواز کسب صنوف و وضعیت قیمت آنها پرداختند.

محمد علی طالعی، معاون فرماندار بافق در حاشیه این بازدید ها گفت: بازرسي وضع بهداشتي اغذيه فروشي ها يک کار دائمي است ، اما در فصولي از سال مانند بهار و تابستان، اهميت نظارت بر اين اماکن اهميت بيشتري پيدا مي کند و بايد نظارت بر آنها با دقت و حساسيت بيشتري دنبال شود.

جواد فتاحی، رئیس مرکز بهداشت بافق از عملکرد این ارگان در خصوص نظارت و بازرسی از اغذیه فروشی ها گفت: ماموران بهداشت محيط در طول سال، اغذيه فروشي ها را از لحاظ رعايت بهداشت فردي پرسنل، ايمني و سلامت مواد غذايي از نظر استفاده از مواد اوليه سالم و بهداشتي ، نظافت محيط، روش نگهداري بهداشتي مواد غذايي و طبخ مناسب و بهداشتي مواد غذايي کنترل مي کنند.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران