جلسه انتخاب هیئت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شهرستان طبسبه گزارش خبرنگار یزدفردا درطبس: امروز با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس جلسه انتخاب هیئت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شهرستان طبس برگزار گردید.

گفتنی است تعداد 30 نفر از معتمدین مورد تایید هیات نظارت ، از سوی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس به این جلسه دعوت شده بودند که پس از تبيين قانون هيئت اجرايي و اهميت آن در برگزاري انتخابات توسط معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس انتخابات برای تعیین 9 نفرعضو اصلی هیات اجرایی و 5 نفر به عنوان عضو علی البدل، برگزار شد.
در ادامه پس از شمارش آرا، افراد ذیل به عنوان هیئت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شهرستان طبس
انتخاب و معرفی شدند.
اعضای اصلی
1- سید ابوالفضل فیاضی
2- محمود ذبیحی
3- علیرضا حبیب زاده
4- حسن محمدیان
5- محمود اسدی
6- سید حسین افضلیان
7- سید احمد کمیلی
8- علیرضا محمدزاده مقدم
9- سید رضاسجادی
- اعضای علی البدل
1- علی خسروی
2- حسنعلی نظریان
3- سید احمد علمدار
4- محمدرضا سنگچولی ثانی
5- محسن جلالی مجیدی

 کاربران آنلاین

نظرهای کاربران