فیلم‌های سینمایی این هفته شبکه تابانبه گزارش روابط عمومی صداوسیمای یزد پخش سیمای شبکه تابان در روزهای 26تا 1 اردیبهشت با فیلمهای سینمایی متفاوت ازساعت23:15 میهمان مخاطبانش خواهد بود

 شنبه 26فروردین فیلم سینمایی "دور دنیا در 80روز"

یکشنبه27 فروردین فیلم سینمایی طنز "خواستگار محترم "

 دوشنبه 28فروردین فیلم سینمایی "سوارکار فرانسوی "

 سه شنبه 29فروردین فیلم سینمایی "عموجان"

 چهارشنبه 30 فروردین فیلم سینمایی "مردی در آتش"

 پنج شنبه 31فروردین فیلم سینمایی "زندگی شیرین "
                                                                                                                                                                                                            🔹 جمعه 1 اردیبهشت فیلم سینمایی "بابای خوب"
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران