اندر احوالات شارعي مشهور به قيام ؟!محسن اختياري

حكايت از آنجا آغاز گشت كه بزرگان و گردانندگان شهري را تصميم بر آن شد تا معبر تاريخي و قديمي دارالعباده موسوم به خيابان قيام را مبدل به پياده راه كنند و در اين راستا طرحهايي انديشيدند تا هم مشكل ترافيك را مرتفع سازند و هم رهگذران پياده از نهايت حظ بصر گذار و تفرج در ميانه بافت تاريخ وتجديد خاطرات نوستالژيك خود بهره مند گردند .

اما از آنجا كه در اين سرزمين معمولا واژه هايي همچون تحقيق و بررسي و مطالعه و كارشناسي بسيار كمرنگ و بعضا نامفهوم اند و در عوض الامر اصطلاحاتي همچون آزمون و الخطا بسيار مانوس و ملموس ، سرانجام اين طرح نيز همچون بسياري ديگر به آنجا رسيد كه داد واويلا را از خرد و كلان برآورد كه نه تنها گرهي گشوده نشد بلكه مشكلاتي بر مشكلات افزود و علي الظاهر غير از طراحان امر همه ناراضي .

اول ايراد بر آن بود كه كاربري چنين معبري از قديم الايام بر تجارت و وابسته به واحدهاي تجاري پيرامون بود و لابد اكثريت قريب به اتفاق رهگذران به اين منظور پا در آن مي نهند و معهذا ايشان را كار چنداني با ميانه خيابان نيست و اگر پياده راهي لازم است لابد بايد در طرفين و در مجاورت همان دكانها باشد ، و علي الظاهر تصميم گيرندگان امر اين گذرگاه را با مسيرهايي همچون چهارباغ در اصفهان قياس كرده اند بدون آنكه تمام جوانب امور را بسنجند و اينكه تفاوت ميان اين دو بسيار بوده و هست آنچنانكه در عمل اثبات شد .

الاايحال منظور ما از اين بيان مختصر افزودن بر دامان انتقادات نيست ومقصود آنستكه ببينيم چه بايد كرد ؟؟؟

بهرحال اتفاقي افتاده و روغني ريخته و با تخريب و تخطئه و بد و بيراه هم چاره اي حاصل نخواهد شد و براي حل اين مشكل چند چيز لازم است ؛

اول از همه صبر و سعه صدر مردم و همشهريان گرانقدر و صبور است كه صد البته اگر چيزي هم مي گويند در واقعيت هم حق دارند چرا كه از مسئولان كارشناس و متخصص و مجرب و كارآزموده خود انتظاري بيش داشته و دارند .

پس از آن ارائه راهكاري مناسب و اصولي است و اينكه تمامي متخصصان و كارشناسان و غيركارشناسان و خلاصه هركسي كه راه حلي دارد براي رفع مشكل ارائه طريق كند .

 و سرانجام اجراي طرحي اساسي و حساب شده  با در نظر گيري تمامي جوانب كار است چرا كه با اجراي طرحهاي مقطعي و من درآوردي مثل پاركينگ كردن وسط و امثال آن كه فقط سردرگمي و ترافيك بيشتر را باعث گرديده علي الخصوص موتوريهايي كه چپ اندر راست حيران ميروند و سرگردان مي لولند چيزي جز آفتابه خرج لحيم نخواهد بود .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران