کارخانه کمپوست شهرداری نیاز مهم شهر /برخرود نیروهای اجرائیات شهرداری رضایتمند نیستبه گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

در سیصدو هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد دو موضوع تعطیلی کارخانه کمپوست شهرداری و نارضایتی شهروندان از برخورد نیروهای اجرائیات ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به این نکته که با توجه به مدارک به دست آمده آتش سوزی در کارخانه کمپوست عمدی بوده است گفت: در ماه های قبل و  علارقم همه مکاتبات انجام شده، سرمایه گذار کارخانه کمپوست در قراداد موظف بوده که این کارخانه را بیمه کند که متاسفانه این کار انجام نشده است  و در حال حاضر  هرگونه خسارت هم به عهده خود پیمانکار این کارخانه می باشد.

سپنتا نیکنام ضمن اشاره به این که پیمانکار این کارخانه گلایه داشت که زباله ها در مبدا تفکیک می شود و برایش صرفه اقتصادی ندارد افزود:  در جلسه ای که با حضور مهندس رحیمدل مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری برگزار شد مقرر گردید که  از شهریور 96 ، پیمانکاری تفکیک زباله از مبداء توسط سرمایه گذار  کارخانه کمپوست انجام شود تا در این زمینه خودش بتواند  مدیریت داشته باشد.

عزت یادگار سخنگوی  شورای اسلامی شهر یزد هم در این زمینه تصریح کرد: با توجه به تعهدات شهرداری در زمینه آسفالت مسیر دسترسی از گود زباله به کارخانه کمپوست ، شهرداری باید  با مشارکت دیگر شرکت هایی که در این مسیر قرار دارد هرچه سریعتر نسبت به آسفالت آن  اقدام کند.

 رئیس شورای اسلامی شهر یزد هم  با اشاره به اینکه این کارخانه در زمینه رفع مشکلات زیست محیطی می تواند موثر  باشد گفت: این کارخانه باید هرچه سریعتر راه اندازی شود و بعد از راه اندازی  در زمینه آسفالت مسیر دسترسی اقدامات لازم انجام شود.

شیخ عباس زارع  در ادامه جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد به موضوع برخورد نیروهای اجرائیات شهرداری در سطح شهر با شهروندان اشاره کرد و در این زمینه گفت: برخورد نیروهای اجرائیات شهرداری با مردم نارضایتی زیادی را در بین شهروندان در برداشته است که در مراجعه حضوری شهروندان و دست فروشان به شورا نمایان است و در این زمینه باید برخوردی دینی و در شان شهروندان یزدی در دستور کار نیروهای اجرائیات قرار بگیرد.

حجت الاسلام حمید رضا مطهریان رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد هم خواستار برخورد مسالمت آمیز و مهربانانه نیروهای اجرائیات با شهروندان شد و گفت: با توجه به نارضایتی شهروندان ،  این موضوع با حضور رئیس اداره اجرائیات در دستور کار کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد قرار خواهد گرفت.

پاکنژاد دیگر عضو شورای اسلامی شهر یزد هم تصریح کرد : نیاز است که نیروهای اجرائیات در برخورد اول ،بصورت اخطار کتبی به کاسبان  و در مراحل بعد اخطارها بصورت جریمه باشد به شرط اینکه این گونه جریمه ها ضمانت اجرا هم داشته باشد.

سید محمد رضا مدرسی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر یزد ضمن انتقاد از عملکرد بعضی از نیروهای اجرائیات در برخورد با شهروندان در شهر گفت: نیاز است که در اداره اجرائیات نسبت به جابجایی این گونه نیروها و جایگزین کردن افراد صبور در این اداره اقدامات اساسی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در این زمینه این بوده است که در ابتدا اخطارها بصورت کتبی باشد و در مرتبه بعد جمع آوری شود و آن هم بصورت ارائه رسید به شهروندان کفت: در بسیاری از مواردی که مردم به شورا مراجعه می کنند نشان می دهد که به مصوبه شورا اهمیتی داده نشده و بدون اخطار نسبت به جمع آوری اقدام می کنند و در قبال جمع آوری هیچ گونه رسیدی به شهروندان داده نمی شود.

سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد هم در این زمینه با اشاره به اینکه هرگز این کونه برخوردها را نمی پذیرد  یادآورشد: هدف از حمع آوری سدمعبر در شهر زیبا سازی منظر شهری و توجه به حقوق عابرین پیاده می باشد اما هرگز هرگونه برخوردی که دور از شان شهروندان باشد را نمی پذیریم و به نظر در این مورد باید در زمینه آموزش نیروهای اجرائیات بیشتر سرمایه گذاری شود.

نهایتا مقرر گردید این موضوع و مشکلات ارائه شده در کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد مورد پیگیری قرار گیرد.

در پایان نامه های ارجاعی به صحن شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران