دیداری مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبسبه گزارش خبرنگار یزد فردا درطبس

دیداری مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس صورت گرفت در این دیدار از وضعیت موجود و مشکلات کتابخانه های عمومی صحبت و بررسی های اولیه برای ساخت کتابخانه عمومی مرکزی با زیر بنای 2500 متر مربع و تعمیر کتابخانه های عمومی روستایی انجام شد.  درپایان مدیر کل کتابخانه ها از همکاری های توسی شهردار طبس  تقدیر وتشکر کرد وگفت شهردار طبس همکاری های خوبی با کتابخانه ها ومراکز فرهنگی شهرستان داشته است کاربران آنلاین

نظرهای کاربران