گزارش تصویری بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس ومدیر عامل شرکتهای صنعتی خراسان جنوبی ازشهرک صنعتی طبسگزارش تصویری بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس ومدیر عامل  شرکتهای صنعتی خراسان جنوبی با جمعی از مسئولین دستگاه های اجرایی مرتبط ازشهرک صنعتی طبسکاربران آنلاین

نظرهای کاربران