برگزاری اولین کارگاه آموزش نگارش ،تنظیم خبر و کاربردفناوری اطلاعات در عرصه خبر ویژه رابطین خبری در جمعیت هلال احمر استان یزدبه گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد: با حضور استادمعنوی اولین کارگاه آموزش آشنایی با نگارش،تنظیم خبر و کاربرد فناوری اطلاعات در عرصه خبر  ویژه رابطین خبر روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزدبرگزار گردید.

استاد معنوی در این کارگاه در خصوص اصول خبر ، ارزش خبری و پارامترهای مربوط به آن و چگونگی تهیه خبر نکاتی مطرح نمود و حاضرین در این نشست نیز در بحث مشارکت داشتند به نحوی که این کارگاه آموزشی بسیار مورد توجه قرار گرفت و همه شرکت کنندگان به تداوم آن تاکید داشتند.

در ادامه احدپور مدیرعامل جمعیت استان ضمن خوشامدگویی و تشکر از حضورگرم رابطین خبر دراین نشست آموزشی درخصوص توجه خاص به آموزش و امر خبرنگاری و تهیه خبر، رابطین خبری را به معرفی  هرچه بیشترهلال احمر و اهداف بشردوستانه آن ترغیب نمود و  د رادامه با شنیدن دیدگاه ها و پیشنهادات رابطین بر تهیه خبر صادقانه تاکید خاص نمود و در خصوص صدور کارت شناسایی و تکمیل تجهیزات روابط عمومی های شهرستان جهت تهیه ی مطلوب گزارش های خبری توسط روابط عمومی استان تاکید نمودند . در پایان ابلاغ های رابطین خبری توسط مدیر عامل به آنان تقدیم گردید
برچسب‌ها : جمعیت هلال احمرکاربران آنلاین

نظرهای کاربران