استاندار یزد:

حلال بسیاری از مشکلات مدیریتی اندیشه، ایده‌های نو و خلاقیت است/ نیرو سازی ضرورت مدیریت امروزاستاندار یزد در جلسۀ هم‌اندیشی با برخی از مدیران و کارشناسان استانداری یزد بابیان اینکه رفع کنندۀ مشکلات «اعتبارات» نیست، بیان کرد: بسیاری از مشکلات بااعتبار حل نمی‌شود بلکه حل‌کنندۀ بسیاری از مشکلات مدیریتی فکر، اندیشه، ایده‌های نو و خلاقیت است.


به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، «سید محمد میرمحمدی» در نشست هم‌اندیشی با برخی از مدیران و کارشناسان استانداری یزد، «نیرو سازی» را یکی از ضرورت‌های مدیریتی در استان دانست که در آن خصوص غفلت شده است.
استاندار یزد بیان کرد: نیروهای توانمند بسیاری وجود دارند که دارای علاقه و استعداد هستند و برای پیشبرد اهداف کوشش می‌کنند، اما در ارتقای و افزایش هم‌افزایی و همبستگی و همکاری آنان آن‌گونه‌ که باید تعامل وجود نداشته است.
میرمحمدی گفت: نیروهای انسانی دارای پتانسیل زیاد هستند اما بعضاً هنگامی‌که به دنبال نیروی انسانی برای یک پست هستیم، به نتیجه نمی‌رسیم؛ این در حالی است که نیروهای انسانی قابل‌استفاده در سطوح مؤثر سازمانی بسیار هستند.
وی بیان کرد: در ابتدای ورودم به یزد و پس از مصاحبه با افراد معرفی‌شده برای پست‌های مدیریتی، این‌گونه احساس کردم که حلقۀ مدیریتی در استان بسیار تنگ و محدود است. در آن زمان شناسایی افراد بر مبنای برخوردهای حضوری بود و ما باید از میان افرادی که بعضاً معرفی هم نشده بودند نیروهایی را گلچین می‌کردیم تا به نیروهای فعلی برسیم.
میرمحمدی بیان کرد: انتخاب‌ها در استان حاکی از این است که ظرفیت مدیریتی زیادی در استان حاضر هست، درصورتی‌که به افراد توانمند میدان داده شود می‌توانند توانمندی خود را برای انجام امور ارزشمند و خدمت به مردم نشان دهند.
وی افزود: در شورای اداری استان مطرح کردم که هر یک از مدیران چندین نیرو را پرورش دهند و انجام برخی امور را به آن‌ها ارجاع دهند تا هم در کارورزیده شوند و هم در خص