نظام مهندسی ساختمان استان یزد

شرایط ویژه برای مهندسان در جهت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 95در نشست توجیهی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد چگونگی تکمیل اظهارنامه عملکرد سال 95 آنان تشریح و آموزش های لازم ارائه شد.

به گفته آقای درّی کارشناس امور مالیاتی و مشاور امور مالی سازمان، براساس تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، مهندسان یا صاحبان مشاغل که مجموع فروش خدمات یا کالای آنان کمتر از یک میلیارد تومان و در مورد مشاغلی که صرفاًارائه خدمات می دهند تا سقف پانصد میلیون تومان در سال باشد جزءِ گروه سوم محسوب می‌شوند و این افراد در صورتیکه عملکرد سال 95 آنان، تا سقف 156 میلیون تومان باشد، می‌توانند از مفاد تبصره جدید در قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند که براساس آن با افزودن 8% به مالیات قطعی شدۀ سال 94 خود، دیگر نیازی به تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی ندارند.

بگفته وی، برای برخورداری از این تبصره لازم است مالیات سال 94 اینگونه افراد به قطعیت رسیده و برگه قطعی از طرف اداره کل امور مالیاتی صادر شده باشد که در اینصورت با تکمیل فرم الکترونیکی که از طریق سامانه در اختیار آنان است، مالیات مقطوع خود برای سال 95 را با افزایش 8% محاسبه و پرداخت می‌کنند و دیگر نیازی به پر کردن اظهارنامه و رسیدگی‌های بعدی نخواهد بود. وی افزود: مهندسانی که در سال جاری برای اولین بار اظهارنامه عملکرد سال 95 را تکمیل می‌کنند، نمی توانند از این تبصره استفاده نمایند. 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران